Virtuele assistentie

Hierbij wordt uw bedrijf ondersteund vanaf mijn eigen werkplek. U kunt daarbij denken aan de onderstaande taken:

Secretariaat voeren (inclusief ledenadministratie)

Veel verenigingen, stichtingen en VvE’s kampen met een tekort aan bestuursleden. Ook het secretariaat schiet er dan bij in. Ik neem dit met liefde van u over; de ledenadministratie bijhouden, het uitsturen van uitnodigingen en agenda’s voor Algemene Ledenvergaderingen, het versturen van notulen enzovoorts enzovoorts; u hoeft zich er geen hoofdbrekens meer over te maken als u Achoice inschakelt.

Notuleren

Een aparte tak van sport is het notuleren van vergaderingen. Veel bedrijven c.q. managers vinden het prettig als hun vergaderingen worden genotuleerd door een onpartijdige persoon, of als hun druk bezochte ledenvergaderingen vakkundig genotuleerd worden. Notuleren tijdens kantooruren, in de avonduren of in het weekend, het kan! Zowel op de laptop als “ouderwets” met pen en papier, net wat de klant wenst! En – eveneens indien gewenst – één dag later uitgewerkt retour!

Transcriberen

Het uitwerken van geluidsbandjes is een tijdrovende klus. Achoice heeft alles in huis om dit voor u snel en accuraat af te handelen; professionele apparatuur en een typesnelheid van meer dan 300 aanslagen per minuut.

Ook is Achoice helemaal thuis in onderstaande taken:

 • Taal- en tekstcorrecties doen

 • Klantenservice

 • Debiteurenbeheer

 • Email beheer

 • Agenda beheer

 • Online magazine maken

 • Facturatie

 • Post afhandelen

 • Sparren

 • Telefoon aannemen

 • Events organiseren

 • Reizen boeken